استکان تایپیت

جناب آقای مهندس بایرامی مدیر بخش فنی و مهندسی گروه بازرگانی الدورا توضیحاتی کوتاه اما مفید در رابطه با استکان تایپیت ارائه کرده اند. پیشنهاد می کنیم تماشای این ویدیو که خالی از لطف نیست را از دست ندهید: